Wat betekenen de Nederlandse verkeersborden?

6-november-2018 Site4Cars weetjes Site4Cars

In deze blog leggen we je uit wat alle verkeersborden in Nederland betekenen. Het is soms lastig om te bepalen welke verkeersborden nu precies wat betekenen. Het is daarom van belang dat iedereen weet wat elk bord betekent zodat het verkeer veilig kan zijn. Weet je niet precies wat een bord betekent? In deze blog vind je alle borden die in Nederland gebruikt worden. Zie je het verkeersbord wat je zoekt niet? Neem dan contact met ons op en we zoeken het graag voor je uit! Het overzicht kan onjuistheden bevatten.

Verkeersborden onderverdeling

Er zijn enorm veel verkeersborden in Nederland. Het is dus vanzelfsprekend dat de verkeersborden zijn onderverdeeld in verschillende soorten om ze zo duidelijk bij elkaar te kunnen zetten. Hieronder vind je de categorieën waarin de verkeersborden in Nederland zijn onderverdeeld.

A-Categorie: Snelheid
B-Categorie: Voorrang
C-Categorie: Gesloten-Verklaring
D-Categorie: Rijrichting
E-Categorie: Parkeren en Stilstaan
F-Categorie: Overige Geboden en Verboden
G-Categorie: Verkeersregels 
 J-Categorie: Waarschuwing 

A-Categorie: Snelheid

De verkeersborden in deze categorie geven aan welke snelheid je moet rijden of geven een adviessnelheid aan die op bepaalde stukken van kracht is.

A01 – Maximum Snelheid Verkeersbord 

Dit bord geeft aan hoe hard je ergens mag rijden. Rijd je boven deze snelheid, dan kan je een boete krijgen of geflitst worden. Deze snelheid is in kilometers per uur. In Nederland komt dit bord in de volgende varianten voor: 5, 10, 15, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 130. De borden kunnen rond zijn, maar er zijn ook varianten waarbij het vierkanten borden zijn. Deze hebben dan een zwarte of gele achtergrond.

A01-ZB – Zone met maximum snelheid verkeersbord 

Er zijn in Nederland ook zones waarbij een maximum snelheid geldt. Zodra je een bord zoals deze passeert, geldt deze snelheid in de gehele zone. De maximale snelheid in de zone vervalt pas wanneer je een einde maximum snelheid zone bord tegen komt. Vaak worden deze zone borden bij woonwijken geplaatst. Voor deze borden bestaat er ook een herhaling variant. De maximale snelheid wordt dan nogmaals herhaald.

A02 – Einde maximum snelheid verkeersbord 

Deze borden zijn wit met 3 zwarte strepen erdoor. Dit bord betekent dat de maximale snelheid die van kracht was niet meer geldt. Er geldt nu een nieuwe maximale snelheid die gevolgd dient te worden. Dit wordt vaak duidelijk gemaakt door andere borden.

A02-ZE – Einde zone met maximum snelheid verkeersbord 

Dit bord staat aan het einde van een zone met een maximale snelheid. Vaak zijn dit woonwijken waar een maximale snelheid van 30 km/h geldig is. Zodra je dit bord passeert is de maximale zone snelheid niet meer van toepassing. Er geldt nu een andere maximale snelheid.

A04 – Adviessnelheid verkeersbord 

Deze borden geven aan wat de adviessnelheid is die op dat moment het beste is. Deze borden hoef je niet perse op te volgen maar het wordt wel aangeraden. Vaak kom je deze borden tegen wanneer je een bocht in gaat. Dit verkeersbord is er dan om aan te geven met welke snelheid je de bocht het beste kan nemen.

A05 – Einde adviessnelheid verkeersbord 

De adviessnelheid borden geven vaak de adviessnelheid aan voor een bepaald stuk weg. Na dit stuk is deze adviessnelheid niet meer van toepassing. Dit wordt aangegeven door de einde adviessnelheid borden. Je herkent deze borden aan de rode streep die er doorheen loopt.

B-Categorie: Voorrang

B01 – Voorrangsweg verkeersbord 

Dit verkeersbord geeft aan dat de weg die je opgaat een voorrangsweg is. Dit betekent dat alle voertuigen die de weg willen betreden voorrang moeten verlenen aan de voertuigen die al op de weg zitten.

B02 – Eind voorrangsweg verkeersbord 

De weg waarop je op dit moment rijdt is een voorrangsweg maar deze situatie veranderd zodra je dit bord passeert. Na dit bord moet je voorrang verlenen aan de voertuigen die op dat moment voorrang moeten krijgen. Bijvoorbeeld voertuigen die van rechts komen.

B03 – Voorrangskruispunt verkeersbord 

Het voorrangskruispunt verkeersbord vertelt je dat je een kruispunt nadert waar er voorrangsregels van toepassing zijn. Je zal waarschijnlijk een weg op gaan waarbij de automobilisten geen voorrang aan je hoeven te verlenen, let hier dus op.

B06 - Verleen voorrang verkeersbord 

Zodra je dit bord tegenkomt dien je voorrang te verlenen aan alle andere bestuurders op kruisende wegen.

B07 – Stopbord 

Dit bord geeft aan dat je moet stoppen. Dit betekent dus ook dat je echt tot stilstand moet komen. Vaak is dit omdat de situatie onoverzichtelijk is. Je dient voorrang te verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg.

OB701 – Afbuigende voorrangsweg verkeersbord 

Het afbuigende voorrangsweg bord geeft aan dat de weg waarop je voorrang hebt kan afbuigen. Het betekent dus dat je voorrang behoudt als je met de weg mee draait. Vaak zie je dat de wegen waar de voorrang niet geldt en heuvel of oprit hebben om dit extra duidelijk te maken.

C-Categorie: Gesloten verklaring

C01 – Gesloten in beide richtingen verkeersbord 

Wanneer je dit bord tegenkomt betekent het dat je deze weg niet in mag. Het betekent ook dat je de weg vanuit de andere kant ook niet in mag. Deze weg is afgesloten voor voertuigen, ruiters, en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C02 – Gesloten in een richting verkeersbord 

Dit verkeersbord geeft aan dat de weg vanuit jouw kant gesloten is. Deze eenrichtingsweg is vanuit deze kant gesloten en mag alleen vanuit de andere kant ingereden worden.

C03 – Eenrichtingsweg verkeersbord 

Dit bord geeft aan dat de weg waar je op zit een eenrichtingsweg is. Dit betekent dat de weg alleen vanuit deze kan ingereden mag worden. Het kan ook zijn dat het bord gekanteld is. Dit betekent dat de weg die je opgaat alleen naar links of rechts het eenrichtingsverkeer heeft.

C05 – Inrijden toegestaan verkeersbord 

Dit bord geeft aan dat de weg waar je je op bevindt vanuit beide kanten ingereden mag worden. Verwacht dus verkeer vanuit de tegengestelde richting. Inrijden toegestaan.

C06 – Gesloten voor motorvoertuigen verkeersbord 

Als je dit bord ziet betekent het dat je deze weg niet in mag met een motorvoertuig op meer dan twee wielen. Het is dus wel toegestaan om met een motor of fiets de straat in te rijden maar niet met een voertuig dat meer dan 2 wielen heeft.

C07 – Gesloten voor vrachtauto’s verkeersbord 

Dit bord geeft aan dat de weg is gesloten voor vrachtauto’s. Je mag deze weg dus wel in met grote bestelbussen of auto’s maar niet met vrachtwagens. Vaak heeft dit te maken met de afmetingen en het gewicht van een vrachtauto.

C07A – Gesloten voor autobussen 

Deze weg is gesloten voor autobussen of bussen. Het is niet toegestaan voor een bus om deze straat in te rijden. Al het overige verkeer mag deze straat wel inrijden.

C07B – Gesloten voor autobussen en vrachtwagens verkeersbord 

Dit bord bevat de twee bovenste borden. Het betekent dus dat het niet is toegestaan om met een vrachtwagen of met een bus de straat in te rijden. Vaak heeft dit te maken met de afmetingen van de voertuigen.

C08 – Gesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h 

Deze weg is afgesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h. Er is voor het logo van de tractor gekozen omdat deze voertuigen vaak langzamer zijn en veel voorkomen om de wegen in Nederland. Alle overige voertuigen mogen wel op deze weg rijden.

C09 – Gesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h, voor bromfietsen en fietsers 

Dit bord geeft aan dat de weg is afgesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h zoals bijvoorbeeld tractors, maar ook voor ruiters, vee, brommobielen, fietsers en gehandicapte voertuigen. Alle overige voertuigen mogen wel op deze weg rijden.

C10 – Gesloten voor voertuigen met een aanhanger 

Deze straat is afgesloten voor motorvoertuigen met een aanhanger. Alle andere voertuigen mogen wel de straat in.

C11 – Gesloten voor motorfietsen verkeersbord

Je mag de straat niet inrijden als je op een motorfiets zit. Alle andere voertuigen worden wel toegestaan, ook fietsers en auto’s maar geen gemotoriseerde tweewielers.

C12 – Gesloten voor alle motorvoertuigen verkeersbord 

Dit bord betekent dat de weg is gesloten voor alle motorvoertuigen. Je mag hier wel fietsen of lopen maar niet rijden met een motorvoertuig.

C13 – Gesloten voor bromfietsen 

Gesloten voor bromfietsen of gehandicapte voertuigen waarvan de motor in werking is. Dit betekent dat als de motor wordt uitgeschakeld je er wel mag lopen met het voertuig.

C14 – Gesloten voor fietsers 

Gesloten voor fietsers en/of gehandicapte voertuigen zonder motor. Alle voertuigen die wel over een motor beschikken zijn wel toegestaan op deze weg.

C15 – Gesloten voor fietsers en bromfietsen 

Deze weg is gesloten voor fietsers, bromfietsers en voor gehandicapte voertuigen. Je mag hier wel in met motorvoertuigen.

C16 – Gesloten voor voetgangers verkeersbord 

Als voetganger mag je niet deze weg in. Dit kan verschillende redenen hebben maar vaak is het zo dat er geen veilig pad is voor de voetgangers. Alle andere voertuigen mogen er wel rijden.

C17 – Gesloten voor voertuigen die langer zijn dan X meter 

Dit bord geeft aan dat de straat gesloten is voor voertuigen die inclusief lading langer zijn dan de hoeveelheid dat op het bord staat aangegeven. Dit geldt ook voor het samenstellen van voertuigen.

C18 – Gesloten voor voertuigen die breder zijn dan X meter 

De weg is gesloten voor voertuigen die breder zijn dan de breedte die op het bord staat aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld 2,3m zijn. Alle voertuigen die dan breder dan 2,3 meter zijn mogen hier niet rijden.

C19 – Gesloten voor voertuigen die hoger zijn dan X meter 

De weg is gesloten voor voertuigen die hoger zijn dan de hoogte die op het bord staat aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een tunnel is met een bepaalde hoogte.

C20 – Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast zwaarder is dan X ton 

Het gaat er hier om dat de weg gesloten is voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord aangegeven staat. Bijvoorbeeld 4,8 ton. Alles zwaarder dan op het bord aangegeven staat mag niet verder de straat in.

C21 – Gesloten voor voertuigen die in totaal zwaarder zijn dan X ton 

Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord aangegeven staat. Staat hier bijvoorbeeld 5,4t dan zijn alle voertuigen die een totaalmassa hebben van meer dan 5,4t niet toegestaan.

C22 – Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen 

Dit bord geeft aan dat de weg gesloten is voor voertuigen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren. Gevaarlijke stoffen kan bijvoorbeeld benzine betekenen of andere brandbare of chemische stoffen.

C22A – Gesloten voor vrachtwagens die niet voldoen aan milieueisen 

Gesloten voor vrachtwagens die niet aan de gestelde milieueisen voldoen genoemd in artikel 86D. Alle andere bestuurders mogen wel doorrijden.

C22B – Einde geslotenverklaring voor vrachtwagens die niet aan milieueisen voldoen 

De gesloten verklaring voor vrachtwagens die niet aan de gestelde milieueisen voldoen is na dit bord niet meer geldig.

C23-01 – Spitsstrook open 

Dit bord geeft aan dat de spitsstrook open is. Het verkeer mag nu op de spitsstrook rijden.

C23-02 – Spitstrook vrijmaken 

De spitsstrook moet leeggemaakt worden het verkeer dient van de spitsstrook af te gaan. In dit geval dient het verkeer naar links in te voegen op de andere rijstrook.

C23-03 – Einde spitsstrook