Stuur je bericht of vraag naar:
085 – 064 55 64

 30 dagen bedenktijd

 Snelle levering

 Persoonlijke hulp

Kies een andere auto
Zoeken op kenteken
Handmatig zoeken

Wat betekenen de Nederlandse verkeersborden? 163 Verkeersborden uitgelegd!

kqWUsDvrFZ3mH6m9GhxnlkhvSI9lkxsEC4VbIPLc.jpeg


6-november-2018 | Site4Cars weetjes | Site4Cars
 

In deze blog leggen we je uit wat alle verkeersborden in Nederland betekenen. Het is soms lastig om te bepalen welke verkeersborden nu precies wat betekenen. Het is daarom van belang dat iedereen weet wat elk bord betekent zodat het verkeer veilig kan zijn. Weet je niet precies wat een bord betekent? In deze blog vind je alle borden die in Nederland gebruikt worden. Zie je het verkeersbord wat je zoekt niet? Neem dan contact met ons op en we zoeken het graag voor je uit! Het overzicht kan onjuistheden bevatten.

Verkeersborden onderverdeling

Er zijn enorm veel verkeersborden in Nederland. Het is dus vanzelfsprekend dat de verkeersborden zijn onderverdeeld in verschillende soorten om ze zo duidelijk bij elkaar te kunnen zetten. Hieronder vind je de categorieën waarin de verkeersborden in Nederland zijn onderverdeeld.

A-Categorie: Snelheid
B-Categorie: Voorrang
C-Categorie: Gesloten-Verklaring
D-Categorie: Rijrichting
E-Categorie: Parkeren en Stilstaan
F-Categorie: Overige Geboden en Verboden
G-Categorie: Verkeersregels 
 J-Categorie: Waarschuwing 

A-Categorie: Snelheid

De verkeersborden in deze categorie geven aan welke snelheid je moet rijden of geven een adviessnelheid aan die op bepaalde stukken van kracht is.

A01 – Maximum Snelheid Verkeersbord

Dit bord geeft aan hoe hard je ergens mag rijden. Rijd je boven deze snelheid, dan kan je een boete krijgen of geflitst worden. Deze snelheid is in kilometers per uur. In Nederland komt dit bord in de volgende varianten voor: 5, 10, 15, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 130. De borden kunnen rond zijn, maar er zijn ook varianten waarbij het vierkanten borden zijn. Deze hebben dan een zwarte of gele achtergrond.

A01-ZB – Zone met maximum snelheid verkeersbord

Er zijn in Nederland ook zones waarbij een maximum snelheid geldt. Zodra je een bord zoals deze passeert, geldt deze snelheid in de gehele zone. De maximale snelheid in de zone vervalt pas wanneer je een einde maximum snelheid zone bord tegen komt. Vaak worden deze zone borden bij woonwijken geplaatst. Voor deze borden bestaat er ook een herhaling variant. De maximale snelheid wordt dan nogmaals herhaald.

A02 – Einde maximum snelheid verkeersbord

Deze borden zijn wit met 3 zwarte strepen erdoor. Dit bord betekent dat de maximale snelheid die van kracht was niet meer geldt. Er geldt nu een nieuwe maximale snelheid die gevolgd dient te worden. Dit wordt vaak duidelijk gemaakt door andere borden.

A02-ZE – Einde zone met maximum snelheid verkeersbord

Dit bord staat aan het einde van een zone met een maximale snelheid. Vaak zijn dit woonwijken waar een maximale snelheid van 30 km/h geldig is. Zodra je dit bord passeert is de maximale zone snelheid niet meer van toepassing. Er geldt nu een andere maximale snelheid.

A04 – Adviessnelheid verkeersbord

Deze borden geven aan wat de adviessnelheid is die op dat moment het beste is. Deze borden hoef je niet perse op te volgen maar het wordt wel aangeraden. Vaak kom je deze borden tegen wanneer je een bocht in gaat. Dit verkeersbord is er dan om aan te geven met welke snelheid je de bocht het beste kan nemen.

A05 – Einde adviessnelheid verkeersbord

De adviessnelheid borden geven vaak de adviessnelheid aan voor een bepaald stuk weg. Na dit stuk is deze adviessnelheid niet meer van toepassing. Dit wordt aangegeven door de einde adviessnelheid borden. Je herkent deze borden aan de rode streep die er doorheen loopt.

B-Categorie: Voorrang

B01 – Voorrangsweg verkeersbord

Dit verkeersbord geeft aan dat de weg die je opgaat een voorrangsweg is. Dit betekent dat alle voertuigen die de weg willen betreden voorrang moeten verlenen aan de voertuigen die al op de weg zitten.

B02 – Eind voorrangsweg verkeersbord

De weg waarop je op dit moment rijdt is een voorrangsweg maar deze situatie veranderd zodra je dit bord passeert. Na dit bord moet je voorrang verlenen aan de voertuigen die op dat moment voorrang moeten krijgen. Bijvoorbeeld voertuigen die van rechts komen.

B03 – Voorrangskruispunt verkeersbord

Het voorrangskruispunt verkeersbord vertelt je dat je een kruispunt nadert waar er voorrangsregels van toepassing zijn. Je zal waarschijnlijk een weg op gaan waarbij de automobilisten geen voorrang aan je hoeven te verlenen, let hier dus op.

B06 - Verleen voorrang verkeersbord

Zodra je dit bord tegenkomt dien je voorrang te verlenen aan alle andere bestuurders op kruisende wegen.

B07 – Stopbord

Dit bord geeft aan dat je moet stoppen. Dit betekent dus ook dat je echt tot stilstand moet komen. Vaak is dit omdat de situatie onoverzichtelijk is. Je dient voorrang te verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg.

OB701 – Afbuigende voorrangsweg verkeersbord

Het afbuigende voorrangsweg bord geeft aan dat de weg waarop je voorrang hebt kan afbuigen. Het betekent dus dat je voorrang behoudt als je met de weg mee draait. Vaak zie je dat de wegen waar de voorrang niet geldt en heuvel of oprit hebben om dit extra duidelijk te maken.

C-Categorie: Gesloten verklaring

C01 – Gesloten in beide richtingen verkeersbord

Wanneer je dit bord tegenkomt betekent het dat je deze weg niet in mag. Het betekent ook dat je de weg vanuit de andere kant ook niet in mag. Deze weg is afgesloten voor voertuigen, ruiters, en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C02 – Gesloten in een richting verkeersbord

Dit verkeersbord geeft aan dat de weg vanuit jouw kant gesloten is. Deze eenrichtingsweg is vanuit deze kant gesloten en mag alleen vanuit de andere kant ingereden worden.

C03 – Eenrichtingsweg verkeersbord

Dit bord geeft aan dat de weg waar je op zit een eenrichtingsweg is. Dit betekent dat de weg alleen vanuit deze kan ingereden mag worden. Het kan ook zijn dat het bord gekanteld is. Dit betekent dat de weg die je opgaat alleen naar links of rechts het eenrichtingsverkeer heeft.

C05 – Inrijden toegestaan verkeersbord

Dit bord geeft aan dat de weg waar je je op bevindt vanuit beide kanten ingereden mag worden. Verwacht dus verkeer vanuit de tegengestelde richting. Inrijden toegestaan.

C06 – Gesloten voor motorvoertuigen verkeersbord

Als je dit bord ziet betekent het dat je deze weg niet in mag met een motorvoertuig op meer dan twee wielen. Het is dus wel toegestaan om met een motor of fiets de straat in te rijden maar niet met een voertuig dat meer dan 2 wielen heeft.

C07 – Gesloten voor vrachtauto’s verkeersbord

Dit bord geeft aan dat de weg is gesloten voor vrachtauto’s. Je mag deze weg dus wel in met grote bestelbussen of auto’s maar niet met vrachtwagens. Vaak heeft dit te maken met de afmetingen en het gewicht van een vrachtauto.

C07A – Gesloten voor autobussen

Deze weg is gesloten voor autobussen of bussen. Het is niet toegestaan voor een bus om deze straat in te rijden. Al het overige verkeer mag deze straat wel inrijden.

C07B – Gesloten voor autobussen en vrachtwagens verkeersbord

Dit bord bevat de twee bovenste borden. Het betekent dus dat het niet is toegestaan om met een vrachtwagen of met een bus de straat in te rijden. Vaak heeft dit te maken met de afmetingen van de voertuigen.

C08 – Gesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h

Deze weg is afgesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h. Er is voor het logo van de tractor gekozen omdat deze voertuigen vaak langzamer zijn en veel voorkomen om de wegen in Nederland. Alle overige voertuigen mogen wel op deze weg rijden.

C09 – Gesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h, voor bromfietsen en fietsers

Dit bord geeft aan dat de weg is afgesloten voor voertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/h zoals bijvoorbeeld tractors, maar ook voor ruiters, vee, brommobielen, fietsers en gehandicapte voertuigen. Alle overige voertuigen mogen wel op deze weg rijden.

C10 – Gesloten voor voertuigen met een aanhanger

Deze straat is afgesloten voor motorvoertuigen met een aanhanger. Alle andere voertuigen mogen wel de straat in.

C11 – Gesloten voor motorfietsen verkeersbord

Je mag de straat niet inrijden als je op een motorfiets zit. Alle andere voertuigen worden wel toegestaan, ook fietsers en auto’s maar geen gemotoriseerde tweewielers.

C12 – Gesloten voor alle motorvoertuigen verkeersbord

Dit bord betekent dat de weg is gesloten voor alle motorvoertuigen. Je mag hier wel fietsen of lopen maar niet rijden met een motorvoertuig.

C13 – Gesloten voor bromfietsen

Gesloten voor bromfietsen of gehandicapte voertuigen waarvan de motor in werking is. Dit betekent dat als de motor wordt uitgeschakeld je er wel mag lopen met het voertuig.

C14 – Gesloten voor fietsers

Gesloten voor fietsers en/of gehandicapte voertuigen zonder motor. Alle voertuigen die wel over een motor beschikken zijn wel toegestaan op deze weg.

C15 – Gesloten voor fietsers en bromfietsen

Deze weg is gesloten voor fietsers, bromfietsers en voor gehandicapte voertuigen. Je mag hier wel in met motorvoertuigen.

C16 – Gesloten voor voetgangers verkeersbord

Als voetganger mag je niet deze weg in. Dit kan verschillende redenen hebben maar vaak is het zo dat er geen veilig pad is voor de voetgangers. Alle andere voertuigen mogen er wel rijden.

C17 – Gesloten voor voertuigen die langer zijn dan X meter

Dit bord geeft aan dat de straat gesloten is voor voertuigen die inclusief lading langer zijn dan de hoeveelheid dat op het bord staat aangegeven. Dit geldt ook voor het samenstellen van voertuigen.

C18 – Gesloten voor voertuigen die breder zijn dan X meter

De weg is gesloten voor voertuigen die breder zijn dan de breedte die op het bord staat aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld 2,3m zijn. Alle voertuigen die dan breder dan 2,3 meter zijn mogen hier niet rijden.

C19 – Gesloten voor voertuigen die hoger zijn dan X meter

De weg is gesloten voor voertuigen die hoger zijn dan de hoogte die op het bord staat aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een tunnel is met een bepaalde hoogte.

C20 – Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast zwaarder is dan X ton

Het gaat er hier om dat de weg gesloten is voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord aangegeven staat. Bijvoorbeeld 4,8 ton. Alles zwaarder dan op het bord aangegeven staat mag niet verder de straat in.

C21 – Gesloten voor voertuigen die in totaal zwaarder zijn dan X ton

Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord aangegeven staat. Staat hier bijvoorbeeld 5,4t dan zijn alle voertuigen die een totaalmassa hebben van meer dan 5,4t niet toegestaan.

C22 – Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

Dit bord geeft aan dat de weg gesloten is voor voertuigen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren. Gevaarlijke stoffen kan bijvoorbeeld benzine betekenen of andere brandbare of chemische stoffen.

C22A – Gesloten voor vrachtwagens die niet voldoen aan milieueisen

Gesloten voor vrachtwagens die niet aan de gestelde milieueisen voldoen genoemd in artikel 86D. Alle andere bestuurders mogen wel doorrijden.

C22B – Einde geslotenverklaring voor vrachtwagens die niet aan milieueisen voldoen

De gesloten verklaring voor vrachtwagens die niet aan de gestelde milieueisen voldoen is na dit bord niet meer geldig.

C23-01 – Spitsstrook open

Dit bord geeft aan dat de spitsstrook open is. Het verkeer mag nu op de spitsstrook rijden.

C23-02 – Spitstrook vrijmaken

De spitsstrook moet leeggemaakt worden het verkeer dient van de spitsstrook af te gaan. In dit geval dient het verkeer naar links in te voegen op de andere rijstrook.

C23-03 – Einde spitsstrook

Dit bord geeft aan dat de spitsstrook eindigt. Het is dus noodzaak dat je naar een andere rijstrook gaat.

C23-04 – Spitsstrook vrijmaken

De spitsstrook moet leeggemaakt worden het verkeer dient van de spitsstrook af te gaan. In dit geval dient het verkeer naar rechts in te voegen op de andere rijstrook.

D-Categorie: Rijrichting

De D-Categorie bevat verkeersborden die de rijrichting aangeven. Dit betekent dat het bord duidelijk maakt in welke richting je moet rijden. Zie hieronder de borden die in de D-Categorie vallen. Go to top

D01 – Verplichte rijrichting rotonde

Een rotonde heeft altijd een verplicht rijrichting om het zo duidelijk en veilig mogelijk te maken. In Nederland is deze richting tegen de klok in. Deze borden vind je bij alle rotondes in Nederland.

D02 – Gebod om het bord aan een kant voorbij te gaan

Deze borden geven aan dat de bestuurder het bord aan de zijde die de pijl aangeeft voorbij moeten gaan. Wijst de pijl naar rechts dan dien je als bestuurder het bord aan de rechterkant voorbij te gaan. Er zijn 4 varianten in deze serie.

D03 – Bestuurder mag aan beide zijden passeren

In dit geval mag de bestuurder het bord aan beide zijden voorbijgaan.

D04 – Volgen van de rijrichting

Bestuurders dienen de richting van de pijl te volgen. In dit geval is dat rechtdoor.

D05 – Volgen van de rijrichting links of rechts

De bestuurder dient de rijrichting die op de borden staat te volgen. In dit geval betekent het dat de bestuurder of links of rechts moet aanhouden.

D06 – Volgen van een van de rijrichtingen verkeersbord

Er zijn meerdere rijrichtingen aangegeven op het bord. De bestuurder dient een van deze rijrichtingen te volgen.

D07 – Volgen van een van de rijrichtingen verkeersbord

Er zijn meerdere rijrichtingen aangegeven op het bord. De bestuurder dient een van deze rijrichtingen te volgen.

E-Categorie: Parkeren en Stilstaan

Deze categorie heeft alles te maken met het parkeren van een voertuig. Verschillende borden geven aan wie er mag parkeren of waar je juist wel of niet mag parkeren. Go to top

E01 – Parkeerverbod Verkeersbord

Het is op deze plek of in deze straat verboden om te parkeren. Je mag je voertuig hier niet parkeren. Als je dat wel doet kan je een boete krijgen. Dit geldt voor alle voertuigen.

E01-ZB – Zone parkeerverbod verkeersbord

Dit bord geeft aan dat in de gehele zone het niet toegestaan is om te parkeren met je voertuig. Als je dit toch doet kan je een boete riskeren.

E201 – Parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen

Je mag hier niet parkeren als je een vrachtwagen of een bus bestuurt. Alle overige voertuigen mogen hier wel parkeren.

E201-ZB – Parkeerverbod voor vrachtwagen en bussen

Je mag na dit bord niet parkeren als je een vrachtwagen of bus bestuurt. Dit is geldig in de gehele zone. Let er dus op dat je nergens mag parkeren zodra je een bord zoals deze passeert.

E02 – Verbod om stil te staan

Dit bord betekent dat je hier niet mag stilstaan. Je dient hier door te rijden zonder ergens te stoppen. Dit geldt voor alle voertuigen.

E02-ZB – Zone verbod om stil te staan

Je mag na dit bord in de gehele zone niet stil staan met je voertuig. Je dient door te rijden totdat je het einde zone verbod bord tegenkomt. Dit geldt voor alle voertuigen.

E03 – Verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen

Je mag hier geen fietsen of bromfietsen plaatsen. Mocht je dit wel doen dan riskeer je een boete of zelfs dat je fiets of bromfiets weggehaald wordt.

E03-ZB – Zone verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen

Je mag in de gehele zone geen fietsen en/of bromfietsen plaatsen. Je riskeert een boete als je dit wel doet.

E04 – Parkeergelegenheid

Dit bord geeft aan dat er een parkeergelegenheid is. Je kan hier je voertuig parkeren, deze locatie is daar speciaal voor ingericht.

E05 – Parkeergelegenheid alleen voor taxi’s

Als je dit bord tegenkomt betekent het dat je hier alleen mag parkeren als je een taxi voertuig bestuurt. Dit bord is er om duidelijk te maken voor zowel taxi als klant waar de taxi mag parkeren. Je komt deze vaak in een stadscentrum of op het vliegveld tegen.

E06 – Parkeergelegenheid voor gehandicapten

Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor gehandicapten. Je hebt een gehandicaptenkaart nodig om hier te mogen parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn vaak goed gepositioneerd zodat de weg naar de auto niet de lang is.

E07 – Parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen

Dit bord geeft aan dat hier een parkeergelegenheid is voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Denk hierbij aan een parkeerlocatie vlak bij een winkel of bedrijf.

E08 – Parkeergelegenheid alleen voor auto’s

Je mag hier alleen parkeren wanneer je een auto bestuurt. Alle andere voertuigen mogen hier niet parkeren en zullen een boete krijgen wanneer ze dit wel doen.

E08-1 – Parkeergelegenheid zodat auto’s gedeeltelijk op het trottoir kunnen parkeren

Normaal gesproken mag je een auto niet parkeren wanneer er twee banden op het trottoir staan. Je kan dan namelijk het trottoir blokkeren en dat is verboden. In deze situatie is dat wel toegestaan.

E08-2 – Parkeergelegenheid voor vrachtwagens en bussen

Er is hier een speciale parkeergelegenheid voor vrachtwagens en bussen. Deze voertuigen hebben een grotere parkeerplek nodig die ze hier kunnen vinden. Vaak vind je deze parkeergelegenheden bij tankstation parkeerplaatsen.

E08-3 – Parkeergelegenheid voor vrachtwagens

De parkeergelegenheid is alleen voor vrachtwagens bestemd. Alle andere voertuigen mogen hier niet parkeren.

E08-4 – Parkeergelegenheid voor bussen

De parkeergelegenheid is alleen voor bussen bestemd. Alle andere voertuigen mogen hier niet parkeren.

E08-5 – Parkeergelegenheid alleen voor campers

Deze parkeergelegenheid is alleen bedoeld voor campers. Het is de bedoeling dat campers hier kunnen parkeren zodat ze wat langer kunnen blijven staan dan andere voertuigen.

E08-6 – Parkeergelegenheid voor motorfietsen

Deze parkeergelegenheid is alleen bedoeld voor motorfietsen. Motorfietsen hebben niet veel ruimte nodig en daar speelt deze parkeergelegenheid goed op in. Het is niet de bedoeling dat je met een ander voertuig hier parkeert.

E08-7 – Parkeergelegenheid voor bromfietsen

Deze parkeergelegenheid is bedoeld voor bromfietsen of gehandicapten voertuigen.

E08-8 – Parkeergelegenheid voor fietsen en bromfietsen

Deze parkeergelegenheid is bedoeld voor fietsen, bromfietsen en gehandicapten voertuigen.

E08-9 – Parkeergelegenheid alleen voor fietsers

Je kan hier je fiets parkeren. Deze parkeergelegenheid is alleen bedoeld voor fietsers. Het kan vaak ook een fietsenstalling betreffen waar je dit bord tegen komt.

E08-10 – Parkeergelegenheid voor treintaxi

Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor treintaxi’s. Alle andere soorten voertuigen maar ook alle andere soorten taxi’s mogen hier niet parkeren.

E08-11 – Parkeergelegenheid voor politie

Deze parkeergelegenheid is alleen bedoeld voor de politie.

E08-12 – Parkeergelegenheid voor brandweer

Deze parkeergelegenheid is alleen bedoeld voor de brandweer.

E08-13 – Parkeergelegenheid voor ambulance

Deze parkeergelegenheid is alleen bedoeld voor de ambulance.

E08-14 – Parkeergelegenheid voor de arts

Het is van groot beland dat een arts altijd kan parkeren, voornamelijk bij zijn praktijk. Dit bord geeft een parkeergelegenheid aan waar alleen de arts mag parkeren.

E08-15 – Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrouwen

Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor vrouwen.

E09 – Parkeergelegenheid voor vergunninghouders

Hier mogen alleen vergunninghouders parkeren. Dit zorgt ervoor dat een vergunninghouder altijd een parkeerplek heeft. Een plek waar meestal voor wordt betaald.

E101 – Parkeergelegenheid met betaald parkeren

Je mag hier parkeren mits je ervoor betaalt. Dit is geregeld met een betaalmeter en in dit geval wordt alleen muntgeld geaccepteerd. Je dient te betalen zodra je de auto parkeert.

E102 – Parkeergelegenheid met betaald parkeren

Je mag hier parkeren mits je ervoor betaalt. Dit is geregeld met een betaalmeter en in dit geval kan er betaald worden met een bankpas. Je dient te betalen zodra je de auto parkeert.

E12 – Parkeergelegenheid voor overstappers op openbaar vervoer

Deze parkeergelegenheid is speciaal gemaakt zodat mensen kunnen parkeren die overstappen op het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat je wordt afgezet, dus niet dat je de auto zelf parkeert. De P+R staat voor Park & Ride.

E13 – Parkeergelegenheid voor carpoolers

Deze parkeergelegenheid is speciaal ontwikkeld voor carpoolers. Vaak bevindt deze parkeerplaats zich vlak bij een grotere weg. Mensen kunnen hier hun auto neerzetten en met iemand anders meerijden. Het gebruik maken van 1 auto door meerdere personen is goed voor het milieu.

BW101-B + SP100B – Parkeerroute volg pijl verkeersbord

Dit bord betekent dat je, wanneer je de pijl volgt, langs verschillende parkeerplekken komt. Vaak vind je deze borden rondom en in het centrum van een stad. Deze borden zorgen ervoor dat het verkeer gemakkelijk de verschillende parkeergelegenheden in de stad kan vinden.

BW101-B + SK100 – Kiss and ride strook volg pijl verkeersbord

Het verkeersbord geeft aan dat je de pijl moet volgen om naar de kiss and ride strook te gaan. Een kiss and ride strook is een strook waarbij je de auto tijdelijk even kan stil zetten zodat je mensen kan afzetten. Daarna dien je weer door te rijden. Je vindt een dergelijke strook bijvoorbeeld bij Schiphol en andere vliegvelden.

BW101-B + SO03 – Overdekte parkeergarage volg pijl

Dit bord vertelt je dat je de pijl moet volgen om naar een overdekte parkeergarage te rijden.

F-Categorie: Overige geboden en verboden

De overige geboden en verboden zijn borden die bepaalde verboden in het verkeer duidelijk maken. De geboden geven aan dat je met een bepaald voertuig bepaalde geboden moet opvolgen. Go to top

F01 – Verbod voor motorvoertuigen om elkaar in te halen

Dit bord geeft aan dat je elkaar als motorvoertuigen niet mag inhalen. Blijf dus op dezelfde strook rijden en haal een andere automobilist niet in.

F02 – Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar in te halen

Het F01 bord geeft aan dat je elkaar als motorvoertuigen niet mag inhalen. Dit bord geeft aan dat die situatie niet meer van toepassing is en dat je elkaar hier wel mag inhalen.

F03 – Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

Het is vanaf dit bord niet toegestaan om als vrachtwagen een ander motorvoertuig in te halen. Het komt vaak voor dat dit bord een toevoeging heeft, namelijk een bepaald tijdstip. Vaak mag er in de avond wel ingehaald worden maar overdag niet, in verband met de drukte.

F04 – Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

Zodra je dit bord gepasseerd bent is het verbod om als vrachtwagens motorvoertuigen in te halen niet meer van toepassing. Je mag nu als vrachtauto weer andere motorvoertuigen inhalen.

F05 – Verbod voor bestuurders om door te gaan bij naderend verkeer uit tegengestelde richting

Wanneer je dit bord ziet betekent het dat je een andere bestuurder uit tegengestelde richting voor moet laten gaan. Dit bord vind je bij een wegversmalling waarbij er geen twee auto’s langs elkaar kunnen rijden. Dit bord geeft aan dat je voorrang moet verlenen.

F06 – Bestuurders uit tegengestelde richting moeten voorrang verlenen

Wanneer je dit bord ziet betekent het dat de bestuurder uit tegengestelde richting jou voorrang moet verlenen. De weg is waarschijnlijk versmald en daarom niet toegankelijk voor twee auto’s tegelijkertijd. Bij dit bord dient de tegenligger voorrang te verlenen.

F07 – Keerverbod verkeersbord

Dit bord betekent dat je hier niet mag keren. Je ziet het vaak bij drukke kruispunten waarbij het direct keren (U-turn) niet is toegestaan, vaak omdat het te gevaarlijk is. Wanneer je het bord niet ziet mag je wel keren.

F08 – Einde van alle verboden

Alle verboden die zijn opgelegd komen op deze weg te vervallen. Vaak zie je deze borden wanneer er een stuk eerder een verbod is getoond. Na dit bord zijn alle ‘normale’ regels weer van toepassing.

F09 – Einde van alle verboden matrix bord

Alle verboden die je zijn opgelegd op deze weg vervallen. Deze borden hangen vaak boven de snelweg en lichten op wanneer de situatie weer ‘normaal’ is.

F10 – Stopbord

Als je dit bord ziet dan dien je direct te stoppen.

F10B – Verkeersbrigadier bij zebrapad

Dit bord geeft aan dat je bij het zebrapad een verkeersbrigadier kan verwachten. Let op voor overstekende kinderen, ook wanneer de brigadier er niet staat. Je dient altijd te stoppen wanneer de brigadier dit duidelijk maakt.

F11 – Verplicht gebruik passeerstrook

Dit bord geeft aan dat een voertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25km/h en de passeerstrook moet gebruiken. Op deze manier kan de passeerstrook gebruikt worden om langzamere voertuigen in te halen.

F12 – Einde verplicht gebruik passeerstrook

Dit bord geeft aan dat het niet meer verplicht is om de passeerstrook te gebruiken zodat langzamere voertuigen kunnen worden ingehaald.

F13 – Rijstrook uitsluitend voor lijnbussen

Deze rijstrook is uitsluitend bedoeld voor lijnbussen. Je mag hier als ander motorvoertuig dan een lijnbus niet op rijden.

F14- Einde rijstrook uitsluitend voor lijnbussen

De rijstrook alleen voor lijnbussen eindigt. Het kan zijn dat de lijnbussen zich moeten invoegen op de normale rijstrook, let hier dus op.

F15 – Rijbaan uitsluitend voor trams

De rijbaan is uitsluitend bedoeld voor trams. Het is de bedoeling dat je hier niet op gaat rijden als je in een ander voertuig zit.

F16 – Einde trambaan verkeersbord

Deze rijbaan is niet meer alleen voor de tram bedoeld het kan dus zo zijn dat het overige verkeer hier nu ook op mag rijden.

F17 – Rijbaan uitsluitend voor bussen en trams

Deze rijbaan is bedoeld voor trams maar ook voor bussen die aangesloten zijn op hetzelfde elektrische netwerk.

F18 – Einde rijbaan uitsluitend voor bussen en trams

Einde van de rijbaan die uitsluitend bedoeld is voor bussen en trams.

F19 – Verplichte rijbaan voor vrachtauto’s en lijnbussen

Deze rijbaan is uitsluitend bedoeld voor vrachtauto’s en lijnbussen. Alle andere voertuigen zijn niet toegestaan op de rijbaan.

F20 – Einde verplichte rijbaan voor vrachtauto’s en lijnbussen

Eind van de verplichte rijbaan voor de vrachtauto’s en lijnbussen.

F21 – Verplicht rijbaan voor vrachtauto’s

De rijbaan is verplicht voor vrachtwagens.

F22 – Einde verplichte rijstrook vrachtwagens

Einde verplichte rijbaan voor vrachtwagens.

G-Categorie: Verkeersregels

Deze borden geven aan op wat voor weg of pad je zit. Je kan hieruit afleiden wat de snelheid is die je hier mag rijden en of je überhaupt op deze weg mag rijden met jouw voertuig. Go to top

G01 – Autosnelweg verkeersbord

Dit bord geeft aan dat je momenteel een snelweg op rijdt. Let op, niet ieder voertuig is toegestaan op een snelweg. Op de snelweg geldt een maximum snelheid van 100, 120 of 130 km/h. Snelwegen worden aangeduid met een A en een nummer, bijvoorbeeld de A2.

G02 – Einde autosnelweg verkeersbord

Dit bord geeft aan dat de snelweg hier op houdt. Het betekent dat de op de snelweg geldende regels hier niet meer geldig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de maximum snelheid. Je komt dit bord vaak tegen wanneer je op een afrit van de snelweg rijdt.

 

G03 – Autoweg verkeersbord

Het autoweg verkeersbord geeft aan dat je je op dit moment op een autoweg bevindt. De maximale snelheid op een autoweg is 80km/h. Vaak is de wegmarkering ook anders dan op andere weg waardoor je een autoweg kan herkennen.

G04 – Eind autoweg verkeersbord

De autoweg houdt hier op. De regels die op een autoweg gelden zijn hier niet meer van toepassing.

G05 – Erf verkeersbord

Zodra je dit bord passeert bevind je jezelf op een erf of in een woonwijk. Dit bord betekent dat er kinderen kunnen buitenspelen en dat je moet oppassen voor mensen die dicht langs de auto kunnen lopen/rennen/fietsen etc. De maximale snelheid op een erf is 30km/h.

G06 – Einde erf verkeersbord

Je bevindt je nu niet meer in een erf. De maximale snelheid die op een erf geldig is, is nu niet meer van toepassing, mits anders aangegeven.

G07 – Voetpad verkeersbord

Dit bord geeft aan dat je op een voetpad bent. Dit pad is puur en alleen bedoeld voor voetgangers. Alle andere voertuigen mogen niet op dit pad rijden.

G08 – Einde voetpad verkeersbord

Het pad waar je je op begeeft is nu niet meer uitzonderlijk voor voetgangers bedoeld. Het kan zijn dat er ook andere voertuigen op deze weg zijn. Let dus op voor passerend verkeer.

G07-ZB – Zone voetgangersgebied

Dit bord geeft aan dat je een voetgangersgebied in gaat. Vaak is deze zone ook verboden voor andere voertuigen. Als dit niet zo is moet je als voertuig extra goed opletten voor rondlopende mensen.

G07-ZE – Einde zone voetgangersgebied

Het voetgangersgebied is na dit bord afgelopen. Hier kunnen ook andere voertuigen rijden dus pas op en verwacht andere voertuigen om je heen.

G09 – Ruiterpad

Als je dit bord ziet dien je als ruiter op het daarvoor bestemde pad te gaan rijden. Dit pad is speciaal voor ruiters zodat ze apart van het andere verkeer kunnen rijden. Vaak kom je deze borden in bossen tegen.

G10 – Einde ruiterpad

Het ruiterpad eindigt hier. Als je dit bord ziet dien je aan de zijkant van de weg verder te rijden als ruiter. Al het overige verkeer moet oppassen voor ruiters aan de zijkant van de weg.

G11 – Verplicht fietspad verkeersbord

Dit bord geeft aan waar het verplicht fietspad begint. Als fietser ben je verplicht om op dit pad te fietsen. Vaak is dit pad speciaal aangelegd voor de veiligheid van fietsers. Ga als fietser dus ook echt op dit pad fietsen.

G12 – Einde verplicht fietspad

Het verplichte fietspad eindigt hier. Fietsers komen waarschijnlijk uit op de zijkant van de straat. Let als bestuurder dus op voor fietsers aan de zijkant van de weg.

G12A – Verplicht fiets/bromfietspad

Voor fietsers betekent dit bord hetzelfde als bord G11. Dit bord geeft daarnaast ook aan dat het pad verplicht is voor bromfietsen. Fietsers en bromfietsen dienen op dit pad te gaan rijden.

G12B – Einde verplicht fiets/bromfietspad

Het verplicht pad voor fietsers en bromfietsen eindigt hier. Bromfietsers en fietsers komen nu waarschijnlijk op de weg terecht. Let hier dus op als bestuurder van een ander voertuig.

G13 – Onverplicht fietspad

Dit bord geeft aan dat je een onverplicht fietspad op rijdt. Het fietspad is niet verplicht voor fietsers maar het wordt wel aangeraden dit pad te volgen.

G14 – Einde onverplicht fietspad

Het onverplicht fietspad eindigt hier.

G07/G11 – Verplicht voetpad en fietspad

Dit pad is verplicht voor zowel fietsers als voetgangers. Voor beide geld dat je extra moet opletten omdat er dus ook fietsers en voetgangers op dit pad mogen rijden/lopen.

J-Categorie: Waarschuwingsborden

Deze categorie bevat waarschuwingsborden die je voor een bepaald iets waarschuwen. Deze borden zijn erg belangrijk in het verkeer dus onderschat ze niet. Go to top

J01 – Waarschuwing slecht wegdek

Als je dit bord ziet moet je opletten voor een slecht wegdek. Denk hierbij aan gaten of scheuren in het wegdek. Minder zo nodig je snelheid als het wegdek extreem slecht is.

J02 – Waarschuwing bocht naar rechts

Dit bord geeft aan dat er een bocht naar rechts komt. Deze kan onverwachts of scherp zijn, minder dus altijd je snelheid als je dit bord tegenkomt.

J03 – Waarschuwing bocht naar links

Dit bord geeft aan dat er een bocht naar links komt. Deze kan onverwachts of scherp zijn, minder dus altijd je snelheid als je dit bord tegenkomt.

J04 – Waarschuwing S-bocht naar rechts

Let op, wanneer dit bord er staat betekent het dat er een S-bocht aan komt waarbij de eerste bocht naar rechts draait. De bochten kunnen verraderlijk zijn, dus wordt aangeraden altijd snelheid te minderen wanneer dit bord er staat.

J05 – Waarschuwing S-bocht naar link

Let op, wanneer dit bord er staat betekent het dat er een S-bocht aan komt waarbij de eerste bocht naar links draait. De bochten kunnen verraderlijk zijn, dus wordt aangeraden altijd snelheid te minderen wanneer dit bord er staat.

J06 – Waarschuwing voor steile helling

Waarschuwing voor een steile helling. De helling die je opgaat is steiler dan 10% en kan mogelijk voor problemen zorgen wanneer je auto dit niet aankan. Let hier dus goed op.

J07 – Waarschuwing voor steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling. De afdaling die je afgaat is steiler dan 10% en kan mogelijk voor problemen zorgen. Het kan dus zomaar zijn dat je veel te snel naar beneden rijdt als je het niet op tijd door hebt.

J08 – Waarschuwing voor gevaarlijk kruispunt

Je nadert een gevaarlijk kruispunt. Dit kruispunt bevat hoogstwaarschijnlijk geen stoplichten waardoor het gevaarlijk kan zijn om het over te steken. Let altijd goed op wanneer je een dergelijk bord tegenkomt.

J09 – Waarschuwing voor rotonde verkeersbord

Dit verkeersbord geeft aan dat er een rotonde nadert. Let goed op dat je dus een rotonde opgaat.

J10 – Waarschuwing voor overweg met slagbomen

Let op je nadert een spoorweg overgang met slagbomen. Stop altijd wanneer de slagbomen gesloten zijn.

J11 – Waarschuwing voor overweg zonder slagbomen

Je nadert een spoorweg overgang zonder slagbomen. Deze overweg gang kan erg gevaarlijk zijn. Minder altijd je snelheid en check goed of er geen trein aankomt.

J14 – Waarschuwing voor kruising met een tramspoor

Pas op, je nadert een kruising waarbij je het pad met een tram kruist. Let goed op dat er geen tram aankomt wanneer je de weg oversteekt.

J15 – Waarschuwing voor een brug die open kan

Een waarschuwing voor een brug die open kan. Dit betekent dat de brug open kan staan en dat je daardoor er niet door kunt. Let wel goed op dat je niet doorrijdt als de brug openstaat.

J16 – Waarschuwing voor werk in uitvoering

Let op! Er zijn werkzaamheden langs de weg. Minder je snelheid en let altijd op voor mensen aan de zijkant van de weg die daar aan het werk zijn. Dit bord gaat vaak samen met een nieuwe maximum snelheid.

J17 – Waarschuwing voor rijbaan versmalling

De rijbaan wordt aan beide kanten smaller. Let goed op waarschijnlijk kan je er niet meer door met twee auto’s tegelijkertijd. Gun elkaar de ruimte en geef de ander voorrang als er geen bord staat.

J18 – Waarschuwing voor rijbaan versmalling rechts

De rijbaan wordt smaller vanaf de rechterkant.

J19 – Waarschuwing voor rijbaan versmalling links

De rijbaan wordt smaller vanaf de linkerkant.

J20 – Waarschuwing voor slipgevaar

Dit bord geeft aan dat het hier erg glad kan zijn, waardoor je kans loopt dat de auto gaat slippen. Let altijd goed op de omstandigheden en minder zo nodig je snelheid.

J21 – Waarschuwing voor spelende kinderen

Let op! Je kan hier spelende kinderen tegenkomen. Kinderen letten niet goed op het verkeer, dus let zelf extra goed op wanneer je een bord zoals deze nadert.

J22 – Waarschuwing voor voetgangers oversteekplaats

Dit bord geeft aan dat voetgangers op deze plek de weg over kunnen steken. Voetgangers hebben voorrang, dus geef ze dit ook. Minder zo nodig je snelheid om niet verrast te worden.

J23 – Waarschuwing voor voetgangers

Let op, je kan hier voetgangers tegenkomen. Voetgangers kunnen hier dichtbij of op de weg lopen.

J24 – Waarschuwing voor brommers en fietsers

Let op je kan hier fietsers of brommers op de weg tegenkomen. Reken er dus op dat je niet alleen op de weg bent zodat je niet voor verassingen komt te staan.

J25 – Waarschuwing voor losliggende stenen

Op dit gedeelte van de weg kunnen losse stenen liggen. Dit kan ervoor zorgen dat ze wegschieten en schade kunnen veroorzaken maar het kan er ook voor zorgen dat je minder grip hebt. Let dus altijd goed op en minder zo nodig je snelheid.

J26 – Waarschuwing voor kade of rivieroever

Dit bord geeft aan dat er een kade of rivieroever dicht bij de weg ligt. Pas dus op dat je niet zomaar het water in rijdt.

J27 – Waarschuwing voor groot wild

Je kunt na dit bord groot wild tegenkomen wat over de weg kan lopen of rennen. Dit kan vooral ‘s-nachts voor veel problemen zorgen, een groot dier kan veel schade aanrichten. Minder dus altijd je snelheid.

J28 – Waarschuwing voor vee

Je begeeft je momenteel in een gebied waar het vee over de weg kan lopen. Dit komt omdat het vee verplaatst moet worden door bijvoorbeeld de boer. Let altijd op je snelheid wanneer je in deze situatie terecht komt.

J29 – Waarschuwing voor tegenliggers

Je kan op deze weg tegenliggers tegenkomen. Let hier dus goed op en verwacht op elk moment een tegenligger zodat je niet verrast wordt.

J30 – Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Je bent nu in een gebied waar vliegtuigen laag vliegen. Je vindt deze borden vaak bij vliegvelden. Schrik hier dus niet van wanneer er een vliegtuig laag overkomt.

J31 – Waarschuwing voor zijwind

Houdt altijd rekening met de zijwind wanneer je dit bord tegenkomt. Je kan zomaar een flink windstoot krijgen waardoor de auto anders reageert dan normaal.

J32 – Waarschuwing voor verkeerslichten

Pas op! Je nadert verkeerslichten die je misschien niet verwacht op deze plek of die pas laat zichtbaar zijn. Minder je snelheid zodat je op tijd kan remmen.

J33 – Waarschuwing voor filevorming

Je bevindt je op een weg waar vaak filevorming voorkomt. Let hier dus goed op en zorg ervoor dat je op tijd kan remmen als dat nodig is.

J34 – Waarschuwing voor ongeval

Dit bord waarschuwt voor een ongeval of een gebied waar dit vaak kan voorkomen. Je ziet deze borden tegenwoordig vaak als matrix borden.

J35 – Waarschuwing voor slecht zicht door regen, mist of sneeuw.

Pas hier altijd want het zicht kan hier snel verslechteren wanneer de weersomstandigheden niet optimaal zijn. Minder je snelheid als je het gevoel hebt dat het zicht niet optimaal is.

J36 – Waarschuwing voor ijzel of sneeuw

Wanneer het erg koud is, kan deze weg of dit gebied snel veel sneeuw krijgen of kan het voorkomen dat hier snel ijzel voorkomt. Pas dus altijd goed op!

J37 – Waarschuwing voor het geen dat is aangegeven op het witte bord

Dit bord waarschuwt ergens voor. Het geen waar het bord voor waarschuwt staat aangegeven op het witte bord.

J38 – Waarschuwing voor verkeersdrempel

Let op! Op deze weg ligt een verkeersdrempel. Rijd niet te hard want je kan de auto beschadigen aan de verkeersdrempel.

J39 – Waarschuwing voor elektrische in en uitschuifbare paal

Pas op, deze weg bevat een paal die uit de grond kan komen zodat de doorgang wordt geblokkeerd. Zorg ervoor dat je niet met je auto boven deze paal staat wanneer deze omhoog komt.

Denk jij alle verkeersborden te kennen of wil je iemand uitdagen? Doe hier de test!